Prosedur Flashcutter Laser

Prosedur Falshcutter Laser ini menggunakan teknik “forceps-guided method of circumcision” yang mengikut garis panduan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) untuk prosedur sunat yang selamat.

Namun, penambahbaikan teknik telah dilakukan dengan adanya mesin electrocautery (Flashcutter Laser), iaitu pemotongan kulit kulup yang sebelum ini menggunakan scalpel, telah diganti dengan mata mesin electrocautery.

Dengan menggunakan mesin electrocautery ini, kulit yang dipotong akan kurang pendarahan dengan luka yang bersih dan mempercepatkan proses sunat keseluruhannya.

Hubungi kami di 010-9314190 (Whatsapp) untuk maklumat lanjut tentang bersunat lelaki dengan menggunakan electrocautery laser.